top of page

תקשורת ערה

שיעור חי זום 03.01.2024

תקשורת ערה

בשיעור אלמד תרגילים לפתח התבוננות נוכחת בזמן שאתם נמצאים עם עוד אנשים
בקבוצה או עם אדם אחד קרוב. כיצד להפריד את המחשבות הראקטיביות מהחוויה
הפיזית והרגשית ולהישאר במרחב שנקרא: ערות נחה, קשר+קשב למה שעולה בנו
ללא שיפוטיות וביקורת, תקשורת ערה היא תקשורת לא מותנית בדפוסים מהעבר
כשהחושים הפנימיים מסונכרנים עם המצב ההכרתי, אנחנו מתחברים למרכז, לקו האמצעי, איננו מרסנים את התגובות אלא מתחברים למרחב העמוק של התודעה.

bottom of page