top of page
3660b797a48b4401948dd686a7c625db.jpg

קורס שירת העצים 

שיעור 10 מצבי המודעות של התודעה

23/07/2024

התודעה היא כמו קרן אור המתפשט בעולם הזה ממקור אור כמו השמש. היא נוכחת בכל מקום, פשוטה כאור אך היא מוסתרת כשיש חפץ העומד בינה לבין מקור האור. בעולם שלנו החפצים יוצרים צל מסתירים את מקור האור. בעולם הרוחני התכנים המחשבתיים המצב הפסיכולוגי וההתניות הרגשיות מכסות את האור, התודעה מתלבשת על תבנית התפיסה מאמצת ומאמתת אותה. התודעה בעולם שלנו מושפעת מהכלי. אפשר לקרוא לזה תודעת הכלי. ככל שהכלי עכור התודעה שלו עכורה ומפרשת את המציאות על פי הצללים. ככל שהצל גדול יותר התודעה רדומה. הצל הוא מצב של חוסר מודעות וחוסר קשר למקור האור הנעלם. רק בעולם הזה לתודעה יש מצבי ערות בין חוסר מודעות מוחלט, מוות שינה, לבין ערות בה התודעה מזהה את עצמה וקיומה.

bottom of page