top of page
3660b797a48b4401948dd686a7c625db.jpg

קורס שירת העצים 

שיעור 16 הארה

03/09/2024

ההארה אינה יעד לא קשורה לידע, אי אפשר להשיג אותה, לרדוף אחריה, להחזיק בה.
היא לא נמדדת באיכות החיים הפנימית, בשיעור נבדיל בין מצבים של אופוריה שמחה, נוכחות, שלווה, שקט, לבין מצבים של האגו, הזהות החיה מעל פני השטח הרוצה להשתמש בחוויות שלה לסיפוק עצמי.
מודעות לטבעה של ההארה יכולה לקרב אותנו אליה ללא מאמץ. לשהות בשקט החי, להפריד בין מחשבה לתודעה, להעמיק את ההבנה הלא קונספטואלית, לבחור בחיים, להתמסר ללא נודע ולדעת
שיש רובד עמוק תבונתי שקורן מכל דבר בעולם להתחבר לכוח היוצר.

bottom of page