top of page

התמרה תודעתית

התמרה תודעתית מדיטציה לשליחת אוראני מאוד מתרגשת מהתגובות שאני מקבלת יום יום מאנשים שלמדו ולומדים בקורסים ובמרכז להתעוררות תודעתית. הם משתפים אותי בשיפור המצב הנפשי, החומרי והתודעתי, ושינויים מבורכים, משמעותיים ומהותיים בחיים שלהם. איך אפשר לחולל שינוי מהותי בחיים שלנו? להתעורר מסבל? איך אפשר לזהות שכוח הנוכחות בי עולה? על השאלות האלו אני מתייחסת בשיעורים שאני מעבירה כל חודש במרכז להתעוררות תודעתית ובקורסים שאני מלמדת.כוחו של זימון מודע אתגר 30 יום. 

מדיטציות לשינוי הרגלים, הפחתת הסבל והעמקת הנוכחות בשיטת גר״מ המדרגה.
אני מזמינה אתכם להתחיל בתרגול עוצמתי ומשמעותי אתגר שלושים יום לשינוי הרגלים ראקטיבים ולהעמקת הנוכחות בשיטת גר״מ המדרגה. 

גר״מ אלו ראשי תיבות של גוף, רגש, מחשבה אנו נוטים לראות אותם כנפרדים, למעשה זו מערכת אחת הקשורה זו בזו, במהלך 30 יום תאזינו למדיטציה אחת כל יום כדי שהתת מודע והגוף יטמיע את ההדרכה כחוויה רב חושית. התרגולים יעזרו לכם להתקרקע בהווה ולא להיסחף אחרי הרגלי החשיבה. אלו מדיטציות פשוטות לתרגול.

למעלה ממאה שיעורים ומדיטציות הקלטתי והעברתי כולם זמינים לכם לצפייה

אני מזמינה אתכם להצטרף למרכז להתעוררות תודעתית, מרחב של לימוד אישי

ולימוד בקבוצה בשיעורי זום בימי רביעי בשעה שמונה בערב שעון ישראל.

bottom of page