top of page

כוחו של זימון מודע

כוחו של זימון מודע
כשאני חווה כבדות וכאב אני פונה לבורא לעזרה ושולחת אור. לפעמים אני חווה הקלה מידית לפעמים אני מרגישה שהנוכחות עולה אך הכעס והכאב והכבדות האנרגטית נוכחים. באותו הרגע אני יודעת שההתמרה של הכאב עוברת דרכו. שעלי לפגוש את הכאב קודם כדי לשחרר אותו.

הכאב הוא אוצר של מידע שטמון בגוף ובמערכת הרגשית. הכאב הוא זיכרון חוויתי ואנרגטי. אם נקלעתם בעבר למצב שגרם לכם לכאב נפשי הגוף שלכם קלט והפנים את הראקציה הרגשית והחוויתית. את הריחות את הקולות, את האנרגיה והאווירה. הזיכרון החושי והחוויתי עוצמתי פי כמה מהזיכרון הפרשני והנרטיבי. הזיכרון הוא הרבה יותר מסיפור על רצף האירועים שקרו. לכל ענף וזרוע של התודעה יש זיכרון שלו.

לגוף יש זיכרון תאי, חוויתי ותחושתי. המערכת הרגשית היא ברובה זיכרון, דפוס רגשי. אנחנו משכפלים בצורה לא מודעת את התגובות הרגשיות שלנו. דרך המחשבות אנחנו משקיפים על אירועי העבר. הזיכרון מושפע מהפרשנות המחשבתית שלנו על העבר. לכן הזיכרון המחשבתי הוא פרשנות ונוכח בהכרה וקשור בזהות שלנו. הזיכרון החוויתי הוא מנעד של רגשות ותחושות שטמונים בתת מודע בעיקר.

אנחנו לא זוכרים בצורה אובייקטיבית אלא באופן סובייקטיבי.

לכן העבודה הרוחנית המהותית מתחילה מתקשורת ערה ומודעת לגוף ולרגשות. לא המיינד מתבוננן אלא התודעה. חווית ההתבוננות והצפייה על הרגשות ומצבי הגוף השונים נקראת תקשורת הכרתית.

אנחנו כה רגילים לזהות את המצבים שלנו דרך מחשבות ורעיונות שאיננו מזהים עד כמה הדרך הזו מוגבלת כי היא לא כוללת את הערות הנוכחת ומודעות לתודעה ולשקט בין המחשבות.

תקשורת הכרתית עוברת דרך השקט החי. אנחנו לומדים להפריד את עצמנו מהמחשבות, לא לנתק את עצמנו מהמחשבות אלא להפריד, יש הבדל עצום בין השניים, עלינו להכיר את השפעתו של כוח ההתייחסות וההתמקדות שלנו, לזהות את ההתייחסות כאנרגיה הכרתית.

שינוי הכרתי ושינוי הרגלי תפיסה מתחיל מהגוף

יצרתי קורס מדיטטיבי שנועד לתרגול יום יומי במהלך 30 יום. שלושים מדיטציות שיעזרו לכם להעמקת הקשב והקשר עם הגוף, הרגשות והמחשבות. הקורס יעזור לכם להעלות את התדר האנרגטי ולחוות שינוי אמיתי ולא קונספטואלי במצב הנפשי שלכם. המיינד שיוצר את הבעיות בעולם אינו יכול לפתור אותם. הדרך להתעוררות עוברת בהכרה עצמית עמוקה ומהותית.

כוחו של זימון מודע אתגר 30 יום. מדיטציות לשינוי הרגלים, הפחתת הסבל והעמקת הנוכחות בשיטת גר״מ המדרגה

כוחו של זימון מודע אתגר 30 יום. 

מדיטציות לשינוי הרגלים, הפחתת הסבל והעמקת הנוכחות בשיטת גר״מ המדרגה.
אני מזמינה אתכם להתחיל בתרגול עוצמתי ומשמעותי אתגר שלושים יום לשינוי הרגלים ראקטיבים ולהעמקת הנוכחות בשיטת גר״מ המדרגה. 

גר״מ אלו ראשי תיבות של גוף, רגש, מחשבה אנו נוטים לראות אותם כנפרדים, למעשה זו מערכת אחת הקשורה זו בזו, במהלך 30 יום תאזינו למדיטציה אחת כל יום כדי שהתת מודע והגוף יטמיע את ההדרכה כחוויה רב חושית. התרגולים יעזרו לכם להתקרקע בהווה ולא להיסחף אחרי הרגלי החשיבה. אלו מדיטציות פשוטות לתרגול.

למעלה ממאה שיעורים ומדיטציות הקלטתי והעברתי כולם זמינים לכם לצפייה

אני מזמינה אתכם להצטרף למרכז להתעוררות תודעתית, מרחב של לימוד אישי

ולימוד בקבוצה בשיעורי זום בימי רביעי בשעה שמונה בערב שעון ישראל.

bottom of page